Locatie werkzaamheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag
Gewenste aanvangsdatum Bij voorkeur 9 februari 2015
Verwachte einddatum 1 juli 2015 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging van het contract
Aantal uren inzet per week 40 uur (36 uur bespreekbaar)
Gewenste dagen in de week inzet 5 dagen (4 x 9 uur bespreekbaar)


De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten:

 • Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere de BRP- en Migratieteams. Team BRP realiseert het opleveren en overdragen naar beheer van de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen. Team Migratie zorgt ervoor dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Het onderdeel Integratie en Test zorgt ervoor dat de centrale voorzieningen in hun onderlinge samenhang (systeemintegratie) en in samenhang met de omgeving (keten) worden getest en getoetst.
 • Het project Acceptatie en Implementatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

Binnen het project O&R is men op zoek naar een stevige en hands-on teamlead Integratie & Test. Het team bestaat uit 4 à 5 testers.


Profiel

Taak:
De teamleider Integratie en Test is verantwoordelijk voor:

 • het ontwikkelen en implementeren van een visie rondom testen, die in relatie staat tot het gehele proces van specificeren, bouwen, testen en deployments.
 • Het voorbereiden van opleveringen aan de acceptatie omgeving en acceptatie organisatie.
 • Het aansturen van de realisatie van voor het testen benodigde tooling en specifieke software (bijv. bericht-vergelijkingssoftware)
 • het opstellen en uitvoeren van het Systeem en Keten Integratie Testplan;
 • het opstellen van de testaanpak en het testplan per fase;
 • de coördinatie van het dagelijkse testproces, ook over de teams heen;
 • de coördinatie van de operationele testwerkzaamheden die worden uitgevoerd in samenwerking met leveranciers die hun pakketten aansluiten op de BRP;
 • de adequate registratie van testbevindingen en het opstellen van testrapporten;
 • het per fase opleveren van het vrijgaveadvies aan de projectleider O&R;
 • de aansturing van een team van testers en die helpen bij het opstellen en uitvoeren van testen;
 • het zelf opstellen en uitvoeren van testen (hands-on);
 • de voorbereiding en uitvoering van de ketenintegratietesten.

Eisen
De teamleider Integratie en Test:

 • heeft universitair werk/denkniveau;
 • hands-on, ook bij het opstellen van testen en de uitvoering daarvan, met een goede methodische achtergrond;
 • heeft bewezen ervaring en opleiding in het uitvoeren van projecten met behulp van een iteratieve ontwikkelmethode (Agile, SCRUM);
 • heeft tenminste 6 jaar relevante werkervaring met tenminste 3 jaar in een functie passend binnen dit profiel.
 • heeft ervaring met het aansturen van een team van testers, kan het team bij de hand nemen;
 • heeft aantoonbare ervaring met het werken in bedrijfskritische projecten met een groot afbreukrisico;
 • ervaring met end2end testen.

Wensen
De teamleider Integratie en Test:

 • beschikt over uitstekende kennis en inzicht in de laatste theoretische en technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied testen: weet eerste ideeën/concepten te vertalen in bruikbare teststrategieën;
 • heeft ervaring met het opstellen van (keten integratie) testplannen, testrapporten en vrijgaveadviezen;
 • is een uitstekende teamspeler in een complexe netwerkomgeving;
 • is communicatief vaardig en enthousiasmerend ;
 • heeft ervaring met het testen binnen open source communities en/of complexe samen- werkingsverbanden met meerdere ontwikkelpartijen;
 • heeft ervaring met geautomatiseerd testen van complexe systemen;
 • is in staat architectuurconcepten in detail te doorgronden;
 • heeft ervaring met het testen van service georiënteerde systemen, in het bijzonder het testen van koppelvlakken en systemen zonder grafische gebruikersinterface;
 • heeft bij voorkeur ervaring binnen de e-overheid en/of gemeentelijke ICT;
 • heeft bij voorkeur uitgebreide kennis van (open) standaarden en open source;
 • heeft een sterk conceptueel denkvermogen;
 • blinkt uit in helder taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk;
 • bij voorkeur certificaten uit de ISTQB Foundation trainingen;
 • creativiteit om binnen de mogelijkheden “slimme” testopzet te maken;
 • ervaring met integratietesten i.s.m. toeleveranciers van applicaties waarmee gekoppeld wordt (hoe regel je dat);
 • ervaring met inregelen (afspraken maken) over de inzet van diverse testomgevingen, de beschikbaarheid daarvan en de ondersteuning daarbij;
 • ervaring met geautomatiseerd testen van complexe systemen;
 • vanuit de architectuurplaten samen met de architecten de belangrijkste risico’s onderkennen en een daarvoor passende aanpak weten neer te zetten, niet alleen in testsoorten, maar ook in de zin van welke testen voer je uit en waarom geeft dat in samenhang vertrouwen;
 • ervaring met indirecte aansturing van testers binnen scrumteams om samenhang binnen test te kunnen bewaken;
 • pragmatisch en sterk organiserend vermogen;
 • politiek sensitief;
 • communicatief, niet alleen sturen op basis van lijstjes, maar ook het gesprek aan kunnen gaan;
 • kunnen plannen en budgetteren.

Eisen

 • Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze voldoet aan bovenstaande eisen;
 • De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Reageren?

Download dit formulier en mail deze voor maandag 26 januari 09.00 uur naar resourcing@hinttech.com.


Join our resourcing group!

Are you a motivated professional who wants to work for international customers and large projects? Then join our resourcing group now!

Click here to join

Stay informed!

Leave your contact details here, and we will automatically update you with new resource requests.
 Male Female
Let us inspire your day! Sign up for our newsletter
Sitemap | Privacy Statement